Integritetspolicy

For ikke-advokater i et nøtteskall:

Takk for din interesse i datingeksperter.no. Databeskyttelse er veldig viktig for styringen av Digital Reviews GmbH ("Digital Reviews"), som driver datingeksperter.no. Bruken av våre nettsider er stort sett mulig uten angivelse av personopplysninger, fordi vi er en sammenligning portal uten registrering eller nyhetsbrev.

For å undersøke og forbedre populariteten til nettstedet vårt, vi bruker imidlertid informasjonskapsler og nettserver loggere. Disse identifiserer din IP-adresse for oss eller lagrer den i en viss tidsperiode, noe som hjelper oss med å analysere våre data. For eksempel, oppdager vi i hvilke byer på hvilke tider det er spesielt stor interesse for vår sammenligning portal. Vi analyserer våre data ved hjelp av Google Analytics, Mouseflow og Microsoft (Bing Ads).

Hvis du ikke liker denne bruken av dine personlige data, kan du enkelt undertrykke sporing ved hjelp av en nettleser-plugin, for eksempel Ghostery. Du kan slette informasjonskapsler som allerede er lagret i nettleserinnstillingene dine.

1. Kapsler

Vær oppmerksom på at digitale anmeldelser bruker informasjonskapsler (sesjon kapsler og midlertidige/permanente kapsler). Bruken av sidene med Digital Reviews er også mulig uten informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som gjør det mulig å lagre spesifikk informasjon knyttet til brukeren på brukerens terminal-apparat mens man bruker sidene til datingeksperter.no. Kapsler gjør det mulig å bestemme frekvensen og antallet brukere på sidene med Digital Reviews, for å analysere side bruksmønstre, men også for å øke sikkerheten til sidene av Digital Reviews, og for å gjøre det brukervennlig. Ved å godta disse databeskyttelse erklæringene, samtykker du for bruk av informasjonskapsler ved hjelp av digitale anmeldelser og dermed til innsamling, lagring og bruk av ikke-personlige bruksdata. Du er også enig i at disse dataene kan lagres i informasjonskapsler ved slutten av en nettleser sesjon, og kan hentes neste gang du besøker nettstedet. Du kan tilbakekalle dette samtykket når som helst i fremtiden ved å sette nettleseren din til å nekte aksept av kapsler. Du kan også forhindre at tredjeparts kapsler blir satt inn ved å deaktivere godkjenning av tredjeparts kapsler i nettleseren din.

2. Logg-Data

Når du åpner sider med Digital Reviews, lagres tilgangsdata i såkalte server loggfiler. Disse data filene inneholder dato og klokkeslett for tilgang, navn på siden som er åpnet, IP-adresse, henvisning-URL, overført datavolum og produkt- og versjonsinformasjon for nettleseren som brukes. Ved anonymisering blir IP-adressene endret på en slik måte at den enkelte informasjon om personlige eller faktiske forhold ikke lenger kan tildeles en bestemt eller identifiserbar fysisk person, eller bare med uforholdsmessig store utgifter til tid, kostnad og arbeidskraft. Digital Reviews bruker disse dataene for å beskytte seg mot angrep, for å hindre påfølgende flere evalueringer av samme juridiske tips med samme IP-adresse og for å gjøre den anonym for statistiske evalueringer. IP-adresser er anonymisert eller slettet etter bruk - for retensjon forpliktelser.

3. Kontakt via nettsiden

På grunn av lovbestemmelsene inneholder nettsiden til Digital Reviews GmbH informasjon som muliggjør rask elektronisk kontakt med vårt firma og direkte kommunikasjon med oss, som også inneholder en generell adresse for såkalt elektronisk post (e-postadresse). Hvis en registrerte bruker kontakter dataansvarlig via e-post eller et kontaktskjema, lagres personopplysningene som sendes av den registrerte automatisk. Slike personopplysninger gitt frivillig av en registrerte bruker til kontrolleren vil bli lagret for å behandle eller kontakte den registrerte. Disse personopplysningene sendes ikke videre til tredjepart.

4. Rutinemessig sletting og blokkering av personopplysninger

Kontrolleren skal behandle og lagre personopplysningene til den registrerte brukeren bare for den tiden som er nødvendig for å oppnå data oppbevarings formålet, eller i den grad det er fastsatt av den europeiske regulator eller annen lovgiver i lover eller forskrifter som kontrolleren er underlagt.

Hvis oppbevarings formålet opphører, eller hvis en oppbevaringsperiode foreskrevet av det europeiske direktivet og forskrift giveren eller en annen kompetent lovgiver utløper, blir personopplysningene rutinemessig blokkert eller slettet i samsvar med lovbestemmelsene.

5. Rettigheter til den registrerte brukeren

 1. Rettsbevis
  Enhver berørt person skal ha rettighet gitt av den europeiske lovgiver om direktiver og forskrifter for å kreve at kontrolleren bekrefter at personopplysninger om ham/henne blir behandlet. Hvis en registrerte bruker ønsker å utøve retten til bekreftelse, kan han/hun til enhver tid kontakte en ansatt hos kontrolleren.
 2. Rett til informasjon
  Enhver person som er berørt av behandling av personopplysninger, skal ha rettighet gitt av den europeiske lovgiveren om direktiver og forskrifter for å oppnå, til enhver tid og uten kostnad, opplysninger fra registeransvarlig for personopplysninger knyttet til den som er lagret, og en kopi av den informasjonen. Hvis en registrerte bruker ønsker å utøve denne adgangsretten, kan han til enhver tid kontakte en ansatt hos kontrolleren.
 3. Rettighetsrett
  Enhver person som er berørt av behandling av personopplysninger, skal ha rettighet gitt av EUs lovgiver om direktiver og forskrifter for å be om umiddelbar korreksjon av unøyaktige personopplysninger om ham/henne. Hvis en registrerte ønsker å utøve denne rett til rettelse, kan han eller hun kontakte en ansatt hos kontrolleren når som helst.
 4. Avbestillingsrett (rett til å bli glemt)
  Enhver person som er berørt av behandling av personopplysninger, skal ha rettigheten gitt av den europeiske lovgiver om direktiver og forskrifter for å kreve at registeransvarlige skal ha hans/hennes personlige data slettet umiddelbart. Ansatt hos Digital Reviews GmbH vil sørge for det nødvendige i enkelte tilfeller.
 5. Rettigheter Begrensning
  Enhver person som er berørt av behandling av personopplysninger, skal ha rett gitt av den europeiske lovgiveren om direktiver og forskrifter for å kreve at kontrolleren begrenser behandlingen, om nødvendig.
 6. Rett til data overførbarhet
  Enhver berørt person skal ha rett tildelt av den europeiske lovgiveren for å motta personopplysninger knyttet til ham/henne, gitt av den registrerte til en dataansvarlig i et strukturert, nåværende og maskinlesbart format. Den berørte personen kan når som helst kontakte en ansatt hos Digital Reviews GmbH for å hevde retten til data overførbarhet.
 7. Innvendingsrett
  Enhver person som er berørt av behandling av personopplysninger har rett gitt av EUs lovgiver om direktiver og forskrifter til enhver tid å motta behandling av personopplysninger om ham/henne av grunner som følge av hans/hennes spesielle situasjon. Dette gjelder også profilering basert på disse bestemmelsene. For å utøve rett til innvendinger kan den berørte personen kontakte enhver ansatt hos Digital Reviews GmbH eller annen ansatt direkte.
 8. Automatiserte beslutninger i individuelle tilfeller, inkludert profilering
  Enhver person som er berørt av behandling av personopplysninger, skal ha rettighet gitt av den europeiske lovgiveren om direktiver og forskrifter for ikke å bli underlagt en beslutning basert utelukkende på automatisk behandling, herunder profilering, som har lovlig effekt mot ham eller påvirker ham betydelig i en lignende måte. Hvis den registrerte brukeren ønsker å hevde rettigheter knyttet til automatiserte avgjørelser, kan han/hun når som helst kontakte en ansatt hos kontrolleren.
 9. Rett til å tilbakekalle samtykke i henhold til lov om databeskyttelse
  Enhver person som er berørt av behandling av personopplysninger, har rett til å tilbakekalle samtykke til behandling av personopplysninger til enhver tid, gitt av EUs lovgiver om direktiver og forskrifter.
  Hvis den registrerte brukere ønsker å utøve sin rett til å trekke tilbake sitt samtykke, kan han/hun når som helst kontakte en ansatt hos kontrolleren.

6. Microsoft

Digital Reviews bruker Bing Ads fra Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Til dette formål er det satt inn en informasjonskapsel på enheten når du får tilgang til digitale anmeldelser via et Bing-display. Kapsler lagres i 180 dager og slettes deretter. Disse er brukt til å vise annonsering i annonseringsnettverket Bing Ads. Personlige data er ikke registrert. Du kan forhindre informasjonskapsel innstillingen ved hjelp av nettleserinnstillinger eller tilleggsutvidelser, og ikke delta i sporing prosedyren. For mer informasjon om Microsofts personvernregler, vennligst besøk https://privacy.microsoft.com/nb-no/privacystatement.

7. Webanalyse

Vi bruker ulike teknologier for å beskytte, forbedre og optimalisere våre tjenester. Ved å bruke nettsteder ved Digital Reviews, godtar du disse vilkårene for databehandling, og bruken av dataene samlet på denne måten for de oppgitte formålene.

8. Google

Digital Reviews bruker Google Analytics og Google AdWords konverteringssporing, og Google Remarketing som tjenester fra Google Inc. (1600 Amfiteater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google")). Google Analytics bruker informasjonskapsler. Disse aktiverer en analyse av bruken av nettstedets tilbud om digitale anmeldelser av Google. Informasjonen som samles inn av informasjonskapselen om bruk av sidene med Digital Reviews (inkludert din IP-adresse) overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Vær oppmerksom på at Google Analytics er konfigurert på en slik måte at IP-adresser (såkalt IP-maskering) bare samles anonymt. På grunn av denne anonymiseringen forkorter Google IP-adresser i EUs medlemsland eller i andre signatarstater i avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde, noe som betyr at det ikke kan konkluderes med identiteten din. Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen bli overført til en Google-server i USA og forkortet der. Google bruker den innsamlede informasjonen til å evaluere bruken av nettsteder for Digital Reviews for å skrive rapporter for digitale vurderinger i denne forbindelse, og å tilby oss andre relevante tjenester. Google AdWords-konverteringssporing bruker informasjonskapsler som forblir aktive på datamaskinen i ca 30 dager. Hvis du besøker sider på kundens nettsted i denne perioden, blir Google og kunden informert om at du har sett annonsen levert av Google.

Google Remarketing tillater oss å vise annonser på Google Advertising Network eller på andre nettsteder som er skreddersydd for de individuelle behovene og interessene til Internett-brukere. Google Remarketing plasserer en informasjonskapsel på informasjonsteknologi systemet til den berørte personen. Hvilke informasjonskapsler er allerede blitt forklart ovenfor. Ved å sette inn informasjonskapselen, kan Google gjenkjenne besøkende til nettstedet vårt når han eller hun senere besøker nettsteder som også er medlemmer av Googles annonseringsnettverk. Hver gang et nettsted som Google Remarketing-tjenesten er integrert, identifiserer personens nettleser seg automatisk med Google. Som en del av denne tekniske prosedyren får Google kunnskap om personopplysninger, for eksempel IP-adressen eller brukerens surfing adferd, som Google blant annet bruker til å vise interessert relevant annonsering.

Google har overholdt databeskyttelse bestemmelsene i "Privacy Shield"-avtalen mellom EU og USA https://www.privacyshield.gov/ https://policies.google.com/privacy?hl=no&gl=no.

9. Mouseflow

Digital Reviews bruker web analyseverktøyet Mouseflow (Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 København, Danmark) på individuelle sider for å bestemme bevegelser og samspill på disse sidene og for undersøkelser. Det oppsamles ingen data som gjør det mulig å trekke konklusjoner om bestemte personer. IP-adresser vil bli gjort anonyme spesielt. Digitale vurderinger bruker disse funnene for å gjøre disse sidene enda mer brukervennlige. Du kan forhindre innsamling av data ved å deaktivere Mouseflow via følgende link https://mouseflow.com/opt-out/.

For mer informasjon, vennligst se Mouseflows personvernpolicy, som er tilgjengelig på https://mouseflow.com/privacy/.